Угода користувача
Справжнє угоду користувача укладається між Вами - Клієнтом, Рекламодавцем і Рекламним посередником.
Клієнт - особа, яка за допомогою діяльності Рекламного посередника, яка притягається методами просування, на придбання / відчуження офера на товари та / або послуги, що пропонуються Рекламодавцем, що мають намір замовити або придбати або замовляє, що купує або використовує товари виключно для особистих, сімейних, домашніх і інших потреб, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності.
Рекламодавець - особа, яка бажає розмістити Шофер в Рекламного посередника, з метою відчуження певного товару і / або послуги.
Рекламний посередник - електронне середовище ділової активності, в процесі якої між Рекламодавцем і Рекламним посередником складаються договірні взаємини, в силу яких, Рекламодавець пропонує товар та / або послугу, а Рекламним посередником, в свою чергу, приваблює клієнтів, зацікавлених в придбанні товару, дозволеними Рекламодавцем методами. Кінцевим результатом такої активності, є придбання товару і / або послуги Клієнтом, за допомогою Рекламного посередника.
Сторони - Клієнт, Рекламодавець, Рекламний посередник.
Сайт - інтернет ресурс інтернет-магазину, який перебуває під організаційним управлінням і належить Реклама, на умовах права приватної власності.
Публічна оферта - адресований адміністрацією невизначеному колу осіб або декільком конкретним особам пропозиція, яке виразно, конкретно і висловлює намір особи, яка зробила пропозицію, вважати себе що уклали даний угоду користувача з адресатом, яким буде прийнята пропозиція.
Акцепт - повне прийняття однієї із Сторін умов публічної оферти Рекламного посередника на укладення даного користувальницької угоди. Акцептування публічної оферти відбувається в момент початку користування Сайтом (в тому числі в ознайомлювальних цілях) і його сервісами (послугами).
  1. Загальні положення
1.1. Справжнє Угода (далі по тексту - «Угода» ) визначає загальні правила відвідування, використання сервісів і норми загального поведінки на Сайті Клієнтом і регулює цивільно-правові відносини, які складаються між Клієнтом і Рекламодавцем, а також Клієнтом, Рекламодавцем і Рекламним посередником в процесі їх взаємодії.
1.2. Ця Угода може бути змінена за рішенням Рекламного посередника і / або Рекламодавця, в односторонньому порядку. Рекламний посередник і / або Рекламодавець не несе зобов'язання особистого повідомлення Клієнта про такі зміни. Нова редакція Угоди вступає в силу, з моменту придбання товару / послуги Рекламодавця Клієнтом.
1.3. Умови Угоди поширюються на всіх Клієнтів сайту, без винятків.
1.4. Клієнт, починаючи користуватися Сайтом, підтверджує факт того, що ознайомився з положеннями цієї Угоди при здоровому глузді і при ясній пам'яті, розуміє їх в повній мірі і приймає умови користування Сайтом в повній мірі. При незгоді з положеннями цієї Угоди (частково або в цілому), особа, яка виявила таку волю, не має право користуватися інформаційним полем Сайту.
  1. Регуляція взаємодії сторін
2.1. Реалізація наданих Сайтом послуг і (або) можливостей не надає Клієнту будь-яких виняткових прав і привілеїв.
2.2. Сторони цієї Угоди досягли згоди про те, що Рекламний посередник може розміщувати на Сайті рекламні блоки, банери, оголошення в будь-яких його областях, в тому числі там, де розміщується інформація опублікована Клієнтом, без додаткової згоди Клієнта.
2.3. Інформація, яка розміщується на Сайті Рекламним посередником, є результатом інтелектуальної діяльності Рекламного посередника і всі майнові і особисті немайнові права на таку інформацію, належать Рекламному посереднику, до тих пір, поки не буде встановлено інше. При цьому у Клієнта не виникає, будь-яких виняткових прав на результат інтелектуальної діяльності СРА-мережі, вираженої в графічній, текстовій, аудіо-відео формі, що розміщується Рекламним посередником на Сайті.
2.4. Рекламний посередник не несе зобов'язань щодо захисту порушених прав Клієнта, в контексті врегулювання виниклих на цьому грунті суперечок, в тому числі, в судовому порядку.
2.5. Рекламний посередник не є власником / виробником товарів і / або послуг, що розміщуються на Сайті і не несе відповідальності за порушення прав Клієнта. Метою Рекламного посередника за цією Угодою є залучення потенційних клієнтів, зацікавлених в придбанні товарів і / або послуг, дозволеними Рекламодавцем методами. Кінцевим результатом такої активності, є придбання товару і / або послуги Клієнтом, за допомогою Рекламного посередника.
2.6. Порушення Клієнтом або Рекламодавцем авторських прав, що належать Рекламному посереднику і (або) іншим особам, тягне для порушника відповідальність, передбачену положеннями чинного законодавства України.
2.7. У разі виявлення порушення авторських прав Клієнтом, шляхом незаконного розміщення котрі належать до Клієнту матеріалів, Рекламний посередник вилучає з вільного доступу такі матеріали, на першу вимогу законного правовласника.
2.8. Клієнту забороняється розміщувати на Сайті інформацію, яка прямо, або опосередковано містить в собі загальноприйняті ознаки порнографії, що ображає, принижує, завдає шкоди чиємусь гідності, яка містить заклики до насильства, безчинства і іншим діям, що тягне порушення норм чинного законодавства, певної територіальної юрисдикції, що містить шкідливе програмне забезпечення і (або) іншу інформацію, яка може принести шкоду третім особам.
2.9. У разі порушення умов п. 2.8. цієї Угоди і невиконання вимог Рекламногоа посередника, в тому числі по вилученню такої інформацію з публічного доступу, Клієнти Сайту несуть відповідальність, передбачену положеннями цієї Угоди і (або) чинного законодавства України. Рекламний посередник в такому випадку, має право забрати згадану в п. 2.8. інформацію самостійно.
2.10. Рекламний посередник не несе відповідальності за результати відвідування Клієнтом сторонніх (зовнішніх) ресурсів, посилання на які можуть бути розміщені на Сайті. Під результатами розуміється будь-який результат незалежно від його характеру, а також той, від настання якого Клієнт поніс будь-які матеріальні збитки, моральну шкоду та інші негативні прояви.
2.11. Порядок ведення торгівлі дистанційним шляхом, права і обов'язки Сторін угоди, а також третіх осіб, особливі вимоги до процесів взаємодії Сторін та оформлення рекламних майданчиків, регулюються в нормативному порядку - Федеральним Законом «Про рекламу», Правилами ведення торгівлі дистанційним шляхом, затвердженими Постановою Уряду України №612 від 27.09.2007, а також іншими нормативними актами та цією Угодою.
  1. Права і обов'язки РЕКЛАМОДАВЦЯ
3.1. Рекламодавець зобов'язаний запропонувати Клієнту послуги з доставки товарів шляхом їх пересилання поштовими відправленнями або перевезення із зазначенням використовуваного способу доставки і виду транспорту.
3.2. Рекламодавець зобов'язаний повідомити Клієнта про необхідність використання кваліфікованих фахівців по підключенню, налагодження та пуску в експлуатацію технічно складних товарів, які за технічними вимогами не можуть бути пущені в експлуатацію без участі відповідних фахівців.
3.3. Рекламодавець не повинен чинити без згоди Клієнта виконувати додаткові роботи (надавати послуги) за плату.
3.4. Рекламодавець зобов'язаний до укладення договору роздрібної купівлі-продажу (далі - «Договір») надати Клієнту інформацію про основні споживчі властивості товару та адресу (місце знаходження) Рекламодавця, про місце виготовлення товару, повному фірмовому найменуванні (найменування) Рекламодавця, про ціну і про умови придбання товару, про його доставку, терміні служби, термін придатності і гарантійний термін, про порядок оплати товару, а також про термін, протягом якого діє пропозиція про укладення Договору.
3.5. Рекламодавець в момент доставки товару зобов'язаний довести до відома Клієнта в письмовій формі наступну інформацію (для імпортних товарів - українською мовою):
3.5.1. найменування технічного регламенту або інше позначення, що встановлено законодавством України про технічне регулювання і свідчить про обов'язкове підтвердження відповідності товару;
3.5.2. відомості про основні споживчі властивості товару (робіт, послуг), а щодо продуктів харчування - відомості про склад (в тому числі найменування використаних в процесі виготовлення продуктів харчування харчових добавок, біологічно активних добавок, інформація про наявність в продуктах харчування компонентів, отриманих із застосуванням генно-інженерно-модифікованих організмів), харчової цінності, призначення, про умови застосування і зберігання продуктів харчування, про способи виготовлення готових страв, вазі (обсязі), дату і місце виготовлення та упаковки (розфасовки) продуктів харчування, а також відомості про протипоказання для їх застосування при окремих захворюваннях;
3.5.3. ціна в рублях і умови придбання товару (виконання робіт, надання послуг);
3.5.4. відомості про гарантійний термін, якщо він встановлений;
3.5.5. правила та умови ефективного і безпечного використання товарів;
3.5.6. відомості про термін служби або термін придатності товарів, а також відомості про необхідні дії Клієнта після закінчення зазначених термінів і можливі наслідки при невиконанні таких дій, якщо товари після закінчення зазначених термінів становлять небезпеку для життя, здоров'я і майна Клієнта або стають непридатними для використання за призначенням ;
3.5.7. місце знаходження (адреса), фірмове найменування (найменування) виробника (Рекламодавця), місце знаходження (адреса) організації (організацій), уповноваженої виробником (Рекламодавцем) на прийняття претензій від Клієнта і проводить ремонт і технічне обслуговування товару, для імпортного товару - найменування країни походження товару;
(Див. Текст в попередній редакції)
3.5.8. відомості про обов'язкове підтвердження відповідності товарів (послуг) обов'язковим вимогам, що забезпечують їх безпеку для життя, здоров'я Клієнта, навколишнього середовища та запобігання заподіяння шкоди майну Клієнта відповідно до законодавства України;
3.5.9. відомості про правила продажу товарів (виконання робіт, надання послуг);
3.5.10. відомості про конкретну особу, яка буде виконувати роботу (надавати послугу), і інформація про нього, якщо це має значення виходячи з характеру роботи (послуги);
3.5.11 інформація про енергетичну ефективність товарів, щодо яких вимога про наявність такої інформації визначено відповідно до законодавства України про енергозбереження і про підвищення енергетичної ефективності.
3.6. Рекламодавець зобов'язаний надати інформацію Клієнту, якщо купується Клієнтом товар був у вживанні або в ньому усувався недолік (недоліки).
3.7. Рекламодавець зобов'язаний проінформувати Клієнта про товар, включаючи умови його експлуатації і правила зберігання, доводиться до Клієнта шляхом розміщення на товарі, на електронних носіях, яких докладають до товару, в самому товарі (на електронній платі всередині товару в розділі меню), на тарі, упаковці, ярлику, етикетці, в технічній документації або іншим способом, встановленим законодавством України.
3.8. Рекламодавець зобов'язаний інформувати Клієнта про термін, протягом якого діє пропозиція про продаж товару / послуги на Сайті.
3.9. Рекламодавець має право, як прийняти, так і відхилити пропозицію Клієнта про пересилання товарів поштовим відправленням на адресу "До запитання".
3.10. Рекламодавець зобов'язаний забезпечувати конфіденційність персональних даних про Клієнта відповідно до законодавства України в області персональних даних.
3.11. Рекламодавець надає Клієнту каталоги, буклети, проспекти, фотографії або інші інформаційні матеріали, що містять повну, достовірну та доступну інформацію, що характеризує пропонований товар.
3.12. При відмові Клієнта від товару Рекламодавець зобов'язаний повернути йому суму, сплачену Клієнтом відповідно до Договору, за винятком витрат Рекламодавця на доставку від Клієнта повернутого товару, не пізніше ніж через 10 днів з дати пред'явлення Клієнтом відповідної вимоги.
3.13. У разі якщо Договір укладено з умовою про доставку товару Клієнтові, Рекламодавець зобов'язаний у встановлений Договором термін доставити товар в місце, вказане Клієнтом, а якщо місце доставки товару Клієнтом не вказано, то в місце його проживання.
3.14. Рекламодавець зобов'язаний передати товар Клієнту в порядку і строки, які встановлені в Договорі.
3.15. Рекламодавець зобов'язаний передати Клієнту товар, якість якого відповідає Договору та інформації, представленої Клієнту при укладанні Договору, а також інформації, доведеної до його відома при передачі товару (в технічній документації, що додається до товару, на етикетках, шляхом нанесення маркування або іншими способами, передбаченими для окремих видів товарів).
3.16. Якщо Рекламодавець при укладанні Договору був поставлений Клієнтом до відома про конкретну мету придбання товару, Рекламодавець зобов'язаний передати Клієнту товар, придатний для використання відповідно до цієї мети.
3.17. Витрати на здійснення повернення суми, сплаченої Клієнтом відповідно до Договору, несе рекламодавець.
3.18. Оплата товару Клієнтом шляхом переказу коштів на рахунок третьої особи, зазначеного Рекламодавцем, не звільняє Рекламодавця від обов'язку здійснити повернення сплаченої Клієнтом суми при поверненні Клієнтом товару як належного, так і неналежної якості.
  1. Права і обов'язки Клієнта
4.1. Клієнт має право відмовитися від товару в будь-який час до його передачі, а після передачі товару - протягом 7 днів.
4.2. Клієнт має право відмовитися від товару протягом 3 місяців з моменту передачі товару, у разі якщо інформація про порядок і терміни повернення товару належної якості не була надана в письмовій формі в момент доставки товару.
4.3. Повернення товару належної якості можливий у випадку, якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, а також документ, що підтверджує факт і умови покупки зазначеного товару. Відсутність у Клієнта зазначеного документа не позбавляє його можливості посилатися на інші докази придбання товару у цього Рекламодавця.
4.4. Клієнт не має права відмовитися від товару належної якості, що має індивідуально-визначені властивості, якщо зазначений товар може бути використаний виключно купують його Клієнтом.
4.5. Клієнт зобов'язаний повторно оплатити вартість послуг з доставки товару, у разі якщо доставка товару зроблена в встановлені Договором терміни, але товар не був переданий Клієнту з його вини, подальша доставка проводиться в нові терміни, узгоджені з Рекламодавцем
4.6. У разі якщо Клієнту передається товар з порушенням умов Договору, що стосуються кількості, асортименту, якості, комплектності, тари та (або) упаковки товару, Клієнт може не пізніше 20 днів після отримання товару сповістити РЕКЛАМОДАВЦЯ про ці порушення.
4.7. Якщо виявлені недоліки товару, щодо якого гарантійні терміни або терміни придатності не встановлено, Клієнт має право пред'явити вимоги щодо недоліків товару в розумний строк, але в межах 2 років з дня передачі його Клієнту, якщо більш тривалі терміни не встановлені нормативними актами або Договором.
4.8. Клієнт має право пред'явити вимоги до Реклама щодо недоліків товару, якщо вони виявлені протягом гарантійного терміну або терміну придатності.
4.9. Клієнт, якому проданий товар неналежної якості, якщо це не було обумовлено Рекламодавцем, має право за своїм вибором вимагати:
а) безоплатного усунення недоліків товару або відшкодування витрат на їх виправлення Клієнтом або третьою особою;
б) пропорційного зменшення ціни;
в) заміни на товар аналогічної марки (моделі, артикулу) або на такий же товар іншої марки (моделі, артикулу) з відповідним перерахуванням купівельної ціни. При цьому відносно технічно складних і дорогих товарів ці вимоги Клієнта підлягають задоволенню в разі виявлення істотних недоліків.
4.10. Клієнт замість пред'явлення вимог, зазначених в пункті 4.9 цієї Угоди, має право відмовитися від виконання Договору і вимагати повернення сплаченої за придбаний товар суми. На вимогу Рекламодавця та за його рахунок Клієнт повинен повернути товар з недоліками.
4.11. Клієнт має право вимагати повного відшкодування збитків, заподіяних йому внаслідок продажу товару неналежної якості. Збитки відшкодовуються в терміни, встановлені Законом України "Про захист прав споживачів" для задоволення відповідних вимог Клієнта.
4.12. Клієнт має право відмовитися від виконання Договору і вимагати відшкодування завданих збитків, при відмові РЕКЛАМОДАВЦЯ передати товар.
4.13. При поверненні товару неналежної якості відсутність у Клієнта документа, що підтверджує факт і умови покупки товару, не позбавляє його можливості посилатися на інші докази придбання товару у Рекламодавця.
4.14. Відмова або ухилення Рекламодавця від складання накладної або акту не позбавляють Клієнта права вимагати повернення товару та (або) повернення суми, сплаченої Клієнтом відповідно до Договору.
4.15. Клієнт має право відмовитися від оплати додаткових робіт (послуг), які не обумовлені Договором, а якщо вони оплачені, клієнт має право вимагати від Рекламодавця повернення сплаченої понад вказану суму.
4.16. За аналогією з інструкціями, викладеними в п. 4.16. цієї Угоди, Клієнт зобов'язується діяти, в разі використання результатів інтелектуальної власності, що належати третім особам. Спосіб і порядок здійснення уточнюється в процесі переговорів з правовласником матеріалів.
  1. Відповідальність сторін
5.1. Рекламний посередник не несе відповідальності за дії Клієнта, які призвели до порушення прав третіх осіб, крім випадків визначених чинним законодавством України.
5.2. Рекламний посередник не несе відповідальності за зміст інформації, розміщеної Рекламодавцем і / або Клієнтом.
5.3. Рекламний посередник не несе відповідальності за зміст відгуків Клієнтів Сайту. Відгуки Клієнтів Сайту є суб'єктивними думками їх авторів, жодним чином не претендують на об'єктивність. Вони можуть не збігатися з громадською думкою і не відповідати дійсності.
5.4. Рішення про видачу / невидачі персональних даних, приймається Рекламним посередником, лише на підставі запиту, надісланого особою Рекламному посереднику, в установленому нормами чинного законодавства порядку.
5.5. Рекламний посередник має право не реагувати на запити, звернення та листи, що не містять реквізитів звертається (ПІБ, контактні дані).
5.6. Рекламний посередник не несе відповідальності за реєстраційні дані, що були вказані Клієнтом при взаємодії з інформаційним полем Сайту.
5.7. Рекламний посередник має право, без пояснення причин обмежити, блокувати доступ Клієнта (в т.ч. незареєстрованого) на Сайт, з частковим, або повним видаленням інформації, що була розміщена Клієнтом на Сайті. Рекламний посередник зобов'язується розглянути претензію, оформлену в порядку передбаченому розділом 5 угоди, протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати її отримання.
  1. Порядок вирішення спорів
6.1. У разі виявлення на Сайті розміщеної інформації, що містить в собі результати інтелектуальної власності, що належать третім особам, правовласник зобов'язаний:
6.1.1. Скласти претензію із зазначенням фактичних і нормативних підстав, які дають можливість Рекламному посереднику вилучити інформацію з публічного доступу.
6.1.2. Прикріпити до претензії докази оригінальності результату інтелектуальної власності (оригінальний екземпляр, інші документи, що підтверджують правообладания на об'єкт авторського права).
6.1.3. Надіслати пакет документів, згаданих в положеннях п.п. 6.1.1., 6.1.2. цієї Угоди, на електронну поштову скриньку Рекламного посередника: manager.proplans@gmail.com
  1. Інші умови
7.1. Всі можливі ситуації, суперечки, що випливають з взаємовідносин Клієнта і Рекламодавця, а так само Клієнта, Рекламодавця та Рекламний посередник, не врегульовані цією Угодою, вирішуються в порядку, визначеному нормами чинного законодавства України.
7.2. Сторони за цією угідь усвідомлюють ОБСЯГИ прав и обов'язків, породженіх взаємовідносінамі осіб, згаданіх цією угідь, и в повній мірі віддають звіт своим діям, Розуміючи Юридична природу НАСЛІДКІВ таких Дій, в повній мірі.
7.3. Бездіяльність з боку СРА-мережі в разі Порушення будь-ким з Клієнтів Положень угідь, що не позбавляє Рекламного посередника права сделать пізніше відповідні Дії на захист своих інтересів і захист охоронюваних законом прав.

Made on
Tilda